Wat is mentorschap

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die zorg draagt voor mensen die ten gevolge van een ziekte of een handicap niet (meer) in staat zijn, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en hun persoonlijke (niet materiƫle) belangen te behartigen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, dementie, psychische/psychiatrische problematiek en/of niet-aangeboren hersenletsel.
Het mentorschap heeft als doel deze mensen te beschermen tegen misbruik en hun belangen op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding en welzijn te behartigen. Meestal zal iemand uit de familie de vertegenwoordiging van hen op zich nemen. Wanneer deze echter niet beschikbaar zijn kan een professioneel mentor uitkomst bieden.
De mentor zal de gementoreerde zoveel mogelijk stimuleren mee te denken in de te nemen beslissingen. Waar dit niet mogelijk is zal de mentor zoveel mogelijk in de geest van de gementoreerde te beslissen, daarbij rekening houdend met de gevolgen op de korte en de lange termijn.

Minoek Verdenius