Mentorschap aanvragen

Mentorschap kan worden aangevraagd door:

  • betrokkene zelf of diens partner,
  • een familielid tot in de vierde graad,
  • een zorginstelling, maatschappelijk werker of hulpverlener,
  • de bewindvoerder
  • de voogd, mits de betrokkenen minderjarig is en onder gezag staat
  • de rechtbank,
  • de officier van justitie,

Het verzoek tot mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de persoon, voor wie het mentorschap is bedoeld, woont.
Enkele weken nadat de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen, wordt u door de kantonrechter uitgenodigd om het mentorschap tijdens een zitting te bekrachtigen. Nadat de kantonrechter het verzoek tot instelling van het mentorschap heeft uitgesproken krijgt u de beschikking thuis gestuurd.

Download hier het formulier om mentorschap aan te vragen

 

Minoek Verdenius