Meer informatie en links

Sinds 1 januari 1995 is de Wet op het Mentorschap in werking getreden. De wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel voor niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging op de gebieden van begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. Ook welzijn hoort daarbij.

Regels en wetgeving m.b.t. mentorschap:

www.rijksoverheid.nl

www.rechtsspraak.nl

Brochure-curatele-bewind-en-mentorschap

Wet Langdurige Zorg

Wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van een goede vertegenwoordiging voor familie en naasten als men de regie niet (meer) zelf kan voeren:

www.goedvertegenwoordigd.nl

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professioneel Mentorschap:

www.nbpm.nl

Minoek Verdenius