Klachtenregeling

Wanneer er meningsverschillen zijn over de uitvoer van het mentorschap, die niet in een goed gesprek kunnen worden opgelost dan kunt u een klacht indienen bij de kantonrechter van het kantongerecht waartoe de betrokken cliënt behoort.
Voor mentorzaken kunt u ook een klacht indienen bij de:
Nederlands Beroepsvereniging Professionele Mentoren

Postbus 20

8200 AA Lelystad

Minoek Verdenius