Home

Welkom op de site van De Patrones, bureau voor professioneel mentorschap.

Mijn naam is Minoek Verdenius en ik vind het belangrijk dat een mens zijn leven vorm kan geven op een manier die bij hem/haar past. Daar hoort bij dat je je veilig voelt, je verbonden voelt met anderen en dat je een optimale combinatie hebt van gezondheid en benodigde zorg.
Voor mensen die niet (meer) in staat zijn hun belangen op het gebied van behandeling, verpleging en verzorging te behartigen, bestaat mentorschap.
Wanneer er geen familie of naasten zijn om het mentorschap op zich te nemen kan een professioneel mentor worden ingeschakeld.
Mijn bureau houdt zich bezig met het organiseren van zorg, behandeling en begeleiding, met inbegrip van de mogelijkheden tot het kunnen aangaan van sociale contacten en het hebben van een zinvolle dagbesteding, op een zodanig wijze dat de situatie van de cliƫnt verbetert, goed wordt dan wel goed blijft.

Op deze website vindt u informatie over wat mentorschap is, hoe mentorschap kan worden aangevraagd en wie ik ben. Voor vragen kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier.

Minoek Verdenius